Historie

De Regionale Postduivenhouders Vereniging Flevoland is op 01 april 2009 opgericht door Louwe Janson, Pieter Woord en Marten van Urk en momenteel een van de jongste verenigingen van Nederland. 

Het doel van de vereniging is het bevorderen en doen bevorderen van postduivenliefhebberij en wedstrijdsport met postduiven in de ruimste zin des woords. 
De vereniging tracht haar doel op verschillende wijze te realiseren, echter uitgangspunt in dezen is het eerbiedigen van ieders godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. 

Dat de vereniging geen ‘slapende’ vereniging is mag wel blijken uit de activiteiten die deze vereniging jaarlijks organiseert. In het eerste jaar van haar bestaan werd al begonnen met het organiseren van africhtingsvluchten voor de fondliefhebbers, de zogenaamde Pommerouel-vluchten. Daarnaast werd de fondliefhebbers de mogelijkheid geboden om te komen inkorven voor de ZLU-vluchten. In het jaar 2009 werd hier door zowel de overnachtfondspelers, maar verrassend genoeg ook door diverse programmaspelers gretig gebruik van gemaakt en zal in 2010 dan ook een passend vervolg krijgen. 

Sinds een aantal jaren werd door diverse liefhebbers, verenigd in CC Flevoland, de zogenoemde taartvluchten georganiseerd. Het eerste jaar werd gebruik gemaakt van de accommodatie van PV Tot Weerziens uit Urk, waarna in de daaropvolgende jaren gebruik gemaakt mocht worden van de accommodatie van PV IJsselmeervliegers (waar wij deze vereniging nog zeer erkentelijk voor zijn).
Vanaf seizoen 2009 wordt er gebruik gemaakt van het inkorflokaal van onze vereniging. Dat deze taartvluchten een waar succes in de omgeving zijn, blijkt wel uit het feit dat het aantal duiven en liefhebbers nog steeds jaarlijks groeit… Dit laatste wordt natuurlijk ook gestimuleerd door het groeiend aantal sponsors dat jaarlijks de taartvluchten en de hiermee verbonden goede doelen financieel ondersteund, waarvoor onze oprechte dank aan onze sponsors (zonder deze was dit alles niet mogelijk!!!). 

Ook in 2010 zal wederom een aantal activiteiten door onze vereniging worden ontplooid. Eén van deze activiteiten is een jaarlingencompetitie waar elke liefhebber / lid van ACG-5 aan kan meedoen. Daarnaast zullen nog meer verschillende nieuwe activiteiten worden ontplooid (zie hiervoor bulletin ‘Nieuws’), alsmede zal wekelijks een leuke anekdote, verhaaltje en / of nieuws-bericht geplaatst worden onder het kopje ‘Nieuws”.
Ook de uitslagen, kampioenschappen en overige informatie zullen t.z.t. of zijn alreeds op deze website terug te vinden.

Reacties zijn gesloten.