Kampioenschap PV Flevoland 2023

a170 duivensport standaard sportprijzen online bestellen

Kampioenschap PV Flevoland bestaat uit een Eredivisie en een Eerste divisie. Ieder lid kan een kampioenschap winnen in de Eredivisie, echter de navolgende leden zijn uitgesloten voor de Eerste divisie:

Combinatie Schinkel – Korf, J. Schinkel, Robbie Vahl en B&J. van Zuiden

Onaangewezen kampioenschappen

Eerst geconstateerde duif tot 30 duiven, hierna 1 duif extra per 10 of een gedeelte van 10 ingekorfde duiven (tot 30 duiven 1 duif, tot 40 duiven 2 duiven, tot 50 duiven, 3 duiven, etc.)

Aangewezen kampioenschappen

Voor de aangewezen kampioenschappen telt 1 van de 2 eerst getekende duiven.

Prijsverhouding 1:2

Hokkampioenschappen 2023

Vitesse:  V16, V17, V18, V21, V23, V25 en V27 met 1 aftrekvlucht

Midfond: M19, M20, M22, M24, M26 en M28 met 1 aftrekvlucht

Fond: E21, E23, E25, E27 en E29 met 1 aftrekvlucht

Jonge duiven: J28, J29, J30, J31, J32, F33, F34, F35 en F36 met 1 aftrekvlucht

Natoer: N32, N33, N34, N35 en N36 met 1 aftrekvlucht

Aftrekvlucht

Dit is de vlucht waarop geen of het slechtste resultaat van het betreffende kampioenschap is behaald. Daarbij kan dit voor het aangewezen als onaangewezen een andere vlucht zijn. Voor de duifkampioenen gelden alle vluchten.  Als 1 vlucht in de categorie vervalt, dan vervalt ook de aftrekvlucht.

Generaalkampioenschappen 2023

Generaal Totaal

Vluchten:

Vitesse:  V16, V17, V18, V21, V23, V25 en V27

Midfond: M19, M20, M22, M24, M26 en M28

Fond: E21, E23, E25, E27 en E29

Jonge duiven: J28, J29, J30, J31, J32, F33, F34, F35 en F36

(Hier tellen 25 van de 27 vluchten voor de kampioenschappen)

Generaal Kort

Vluchten:

Vitesse:  V16, V17, V18, V21, V23, V25 en V27

Midfond: M19, M20, M22, M24, M26 en M28

Jonge duiven: J28, J29, J30, J31 en J32

(Hier tellen 17 van de 18 vluchten voor de kampioenschappen)

Generaal Lang

Vluchten:

Midfond: M19, M20, M22, M24, M26 en M28

Fond: E21, E23, E25, E27 en E29

Jonge duiven: F33, F34, F35 en F36

(Hier tellen 14 van de 15 vluchten voor de kampioenschappen)

Puntentelling

De eerste prijsduif heeft 1.000 punten, de laatste prijsduif in de uitslag wint 500 punten.

Invliegduiven

Invliegduiven zijn toegestaan. Iedere duif dient wel over de antenne gehaald te worden. In het verenigingssysteem kan ingegeven worden dat de duiven meegaan als invliegduiven.

Inenten duiven

Wat betekent dit: Je dient jouw duiven te laten enten uiterlijk twee weken voor de eerste trainingsvlucht oude duiven, jonge duiven en natour en/of taartvluchten oftewel 14 dagen voor de eerste keer dat een duif gespeeld wordt.

Gezondheidsprogramma

Leden kunnen maandelijks het gezondheidsprogramma van de vereniging volgen door zich aan te melden bij Tiemen Schinkel. Je bent niet verplicht om dit te doen, je kan ook een andere dierenarts consulteren, maar wel met dezelfde frequentie en met overleg van het resultaat aan Tiemen en Johannes Schinkel Je dient minimaal vanaf de start van het seizoen maandelijks hier aan te voldoen. Een beginnende liefhebber die pas met duiven begint te spelen met de jonge duiven zal uiterlijk begin juni dienen te starten. Een beginnende liefhebber die pas met duiven start op de natour dient te starten vanaf begin augustus.

Wordt er bij uw duiven pokken, paratyphus of wormen geconstateerd dan mag u NIET eerder inkorven tot een dierenarts uw duiven weer gezond heeft verklaard. Als dit een andere dierenarts is dan Arts dient u schriftelijk bewijs in te leveren bij Tiemen. Dit geldt ook als een liefhebber een consult gemist heeft, in dat geval kan een liefhebber ook pas weer inkorven op moment dat hij of zij een gezondheidsverklaring van Arts heeft ingediend bij Tiemen.

Het gezondheidsprogramma is uitsluitend en exclusief voor eigen leden (zie ook onderstaande verklaring van het bestuur).

Als een liefhebber voortdurend problemen heeft om zijn of haar duiven gezond te houden dan wil Arts desgewenst ook wel bij u op het hok kijken of daar iets te verbeteren valt. Wilt u dit, geef dit dan vooraf door aan Tiemen. Geeft de dierenarts dit aan u te kennen, wees dan zo slim om dit aanbod te accepteren.

De vereniging zal er alles aan doen om GEEN restmanden aan te leveren aan de vervoerder, dit om eventuele besmetting via het overladen van restduiven uit te sluiten. Bij het inkorven van een NIC vlucht wordt de eigen leden geadviseerd zo vroeg mogelijk te komen, zodat inkorver Tiemen Schinkel duiven van onze eigen leden zoveel mogelijk in dezelfde mand kan inkorven

Aangezien de vereniging het gezondheidsprogramma tijdens het seizoen 6 maal kosteloos aan de leden aanbiedt, mogen alleen leden die conform bovenstaande beide richtlijnen handelen hun duiven in manden.

De dierenarts komt langs op

Verklaring deelname gezondheidsprogramma PV Flevoland Urk:

Tijdens de voorjaarsvergadering 2017 hebben de leden van PV Flevoland met grote meerderheid ingestemt met het gezondheidsprogramma wat tijdens het vliegseizoen verplicht is en betaald wordt door onze vereniging. Dit betekent dat al onze liefhebbers hier aan deelnemen, waardoor helaas geen ruimte meer geboden kan worden aan liefhebbers buiten onze vereniging. De talloze verzoeken van liefhebbers buiten onze vereniging om toch deel te mogen nemen aan het gezondheidsprogramma zien we als een groot compliment, maar kunnen we helaas niet honoreren.

Bestuur PV Flevoland Urk.

Opvangers

Opgevangen duiven mogen NOOIT en te NIMMER ingekorfd worden en meegegeven worden (uitgezonderd natuurlijk als eigendomsbewijs en entbewijs – mits 14 dagen daarvoor geënt – kunnen worden getoond).

Aanmoedigingsprijs

Dit jaar wordt er wederom een aanmoedigingsprijs vervlogen voor “beginnende” liefhebbers, welke nog geen 5-jaar lid zijn van de NPO en niet meer dan 35 duiven (zowel oud als jonge duiven) per wedvlucht inkorven.

Mededeling ten behoeve van afslaan op ander tijdstip dan 19:30 uur:

Indien om wat voor reden ook de vliegprogramma-commissie besluit tot eerder of later afslaan van een wedvlucht zal dit uiterlijk tot één uur voor het geplande tijdstip bekend worden gemaakt. De vliegprogrammacommissie zal dit bekend maken middels een verenigings-whatsapp!

Bij terugbrengen van een wedvlucht onder de minimumafstand voor deze tour, telt deze wedvlucht niet mee voor de kampioenschappen!

Reacties zijn gesloten.