Ontwikkelingen ZLU

Inkorving internationale vluchten vanaf 2018 op dinsdag?

Dat valt in de coulissen te horen na de vergaderingen van de nationale Belgische en internationale inrichters die vorige week woensdag 13 september plaatsvond.

Voortaan inkorven op dinsdagavond?

Het voorstel om de internationale vluchten vanaf volgend jaar op dinsdagavond in te korven, met lossing op vrijdag, kwam op tafel op de vergadering van de Belgische duivenbond (KBDB) met de nationale inrichters. Uitgezonderd de internationale Barcelona, waarvan de inkorving op zondag zou behouden blijven. Iets wat in de daaropvolgende vergadering met de vertegenwoordigers van de landen die aan de internationale vluchten deelnemen meteen ter sprake kwam. Daarover zou nu een consensus bestaan. Voor Pau, Agen, St.-Vincent, Marseille, Narbonne en Perpignan zou men de inkorving verschuiven naar dinsdagavond.

Barcelona: vroeger lossen?

Vanuit Frankrijk kwam de vraag om de lossing van Barcelona op het vroegst mogelijke uur te laten doorgaan, rekening houdende met de klimatologische omstandigheden. Dat om in te spelen op toestanden met de tropische temperaturen van rond de 38°C boven Zuid-Frankrijk die van de Barcelona-editie 2017 een loodzware opdracht hebben gemaakt. Lossen op het vroegst mogelijke uur in dergelijke omstandigheden is beslist in het voordeel van de duiven, luidde de argumentatie van de Franse delegatie.

Agen: minimumafstand verkort

Voor Agen zou de minimumafstand voor deelname teruggeschroefd worden naar 675 km, met akkoord vanuit Nederland en België. Wat de deelname vanuit Noord-Frankrijk zou ten goede komen.

Marseille: terug naar oude losplaats?

De lossing van de internationale Marseille wil men (indien mogelijk) naar de oude losplaats terugbrengen. Indien dat niet zou mogelijk blijken, neemt men een optie op Martigues. Ook daar pint men op een minimumafstand van 675 km voor deelname, al moet dat alles nog voorgesteld worden door het inrichtende CFW van Mr. Stoclet en ter goedkeuring voorgelegd op de vergadering van het Nationaal Sportcomité van de KBDB, die komende vrijdag doorgaat.

Pau: lagere kostprijs op tafel

Voor Pau werd gevraagd om de deelnamekosten te laten zakken tot €3,5 om een deelnameprijs te verkrijgen die in lijn ligt met de andere internationale vluchten. De inrichters van Pau, La Colombe Joyeuse, namen nota en bespreken het voorstel verder intern.

Please follow and like us:
Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.