Door de ogen van een duivenmelker (3)

 

 Musch20Frans Door Frans Musch

 Wie de natuurwet,  het recht van de sterksten, tracht te omzeilen of te wijzigen, loopt een groot gevaar dat de levenskracht van zijn stam achteruit gaat. Elk levend organisme moet zich voortdurend verdedigen en trachten aan te passen aan zijn omgeving, dit door beroep te doen op verborgen krachten van verdediging en aanpassing. Elk levend wezen hoe groot en hoe klein ook, bezit deze eigenschap, wie dit niet meer heeft gaat dood.

Medicijnen Het veelvuldig gebruik van medicijnen, waar al te veel liefhebbers onoordeelkundig mee omspringen is de rechtste weg naar de ondergang en afzwakking van zijn stam. Duiven die herhaaldelijk beroep moeten doen op deze natuurlijke verdedigingsmiddelen of afweersystemen, zullen hierdoor zichzelf versterken en zelfs voor bepaalde ziektes immuun worden. Om deze natuurlijke verdedigingsmiddelen of afweersystemen actief te houden moeten wij zeer goed tot doel stellen, nooit onze duiven voor 100% vrij te willen maken van alle ziektekiemen, hun natuurlijke weerstand zou anders al te zeer aangetast kunnen worden.

De natuurlijke weerstand De overgrote meerderheid van de liefhebbers geeft al te vlug farmaceutische producten aan zijn duiven, dit onder invloed natuurlijk van wie ze verkoopt, maar hierdoor ondermijnd hij de natuurlijke weerstand. Het al te vlug omspringen met medicijnen is er ook de oorzaak van, dat het organisme zelfs de kans niet meer krijgt om zich kunnen aan te passen, dit doet het op een natuurlijke basis door het aanmaken van afweerstoffen tegen de indringers. Bekijk eens de laatste jaren een uitslag van een vlucht met de oude duiven en tel alle duiven samen die ouder zijn dan drie jaar, wij deden de proef en kwamen tot de bevinding van ongeveer 5 %, zeker op snelheid en halve fond is dit cijfer niet hoger. Fond is een heel ander gebeuren, daar hier pas de meeste duiven pas tot hun recht komen vanaf twee jaar en meer, duiven die bestemd zijn om later fond te vliegen worden ook gespaard als jong en jaarling. Meer en meer worden onze duiven al te vlug behandeld voor alles en nog wat, destijds bestond er nog een soort methode van uitzieken, bestaat natuurlijk al lang niet meer, alles gaat sneller maar komt ook veel sneller aan zijn einde. U weet het, elke gezonde duif is drager van meerdere ziektekiemen, doch deze schaden haar niet, ten minste deze storen haar niet zolang wij haar evenwicht niet komen verstoren, zowel mens als dier levert een voortdurende strijd tegen indringers en elk gezond organisme moet hiertegen bestand zijn.

Antistoffen Laat het organisme van uw duiven minstens de kans om antistoffen op te bouwen, zeker tijdens de kalme periode, dus buiten de wedstrijdperiode, laat uw duiven dan ten minste een natuurlijke weerstand opbouwen, zo kan ze een bepaalde vorm van immuniteit bereiken. Als voorbeeld halen wij altijd aan, vroeger was men niet verplicht om in te enten tegen pokken en geel, veel jonge duiven kregen het op het einde van de wedstrijdperiode, maar wie het op zijn hok kreeg van de jonge duiven was zeker dat het nadien niet meer terugkeerde. Meerdere gevallen zijn nu bekend van hokken die geënt hebben tegen deze kwaal, maar wat blijkt nu, als jaarling steekt de ziekte opeens de kop op, de vraag die iedereen zich stelt is nu, is er dan toch een verschil tussen de ziekte effectief doormaken of inenten. Moesten onze duiven totaal vrij zijn van alle ziektekiemen, wij leggen er speciaal de nadruk op, totaal vrij, dan zouden ze na enkele contacten in de reismand met besmette vogels en die zijn er altijd, zeer vlug ziek worden, daar ze geen antistoffen hebben om de indringers te bestrijden. Duiven die over geen weerstand meer beschikken door overdreven kuren en die nadien met een zware aanval te maken krijgen, komen zelfs de ziekte niet meer te boven.

Natuurlijke weerstand De natuurlijke weerstand van onze duiven is van primordiaal belang, daarom, indien U bij het doen en laten van uw duiven geen abnormale ziekteverschijnselen ziet opduiken, laat ze met rust, wist U dat het geven van al die traditionele kuren voor meer dan 70% nutteloos is. Volg alleen de raad van de man die de wetenschap hiervoor bezit, of indien U dit te duur vindt schaf U dan zelf een goedkope microscoop aan waarmede U de meest voorkomende duivenziekten thuis kunt onderzoeken. Wij willen alleen maar, en nogmaals herhalen dat het veelvuldig kuren in de meeste gevallen meer kwaad dan goed kan doen, wij kennen zeer sterke spelers die nooit, maar dan ook nooit kuren, maar opgepast zoiets bereikt men niet op één jaar, en ook deze liefhebbers hebben dodelijke slachtoffers, maar daarom wijzigen ze hun systeem niet, omdat ze gewoon de natuurlijke weerstand van hun ras niet willen afzwakken. Kijk trouwens rondom U in de natuur, de overgrote meerderheid van de vogels zijn gezond en dit niettegenstaande ze drager zijn van talrijke ziektekiemen. Gelukkig kwam hier het menselijk vernuft nog niet tussen beide, en de zaken lopen al eeuwen gesmeerd, de sterksten overleven hun problemen en de zwakken gaan dood. Wilde vogels, watervogels en andere zouden drager zijn van het veelbesproken virus dat de zo gevreesde kippengriep veroorzaakt, of mogen wij de batterijkippen nog kippen noemen, wel bij de minste aanval gaat gans de populatie hier aan dood, gelukkig door de eeuwen heen hebben onze duiven hier een weerstand voor opgebouwd.

Behalve de mens Alle levende wezens, behalve de mensen, bezitten een ingeboren wetenschap van de wereld, wij noemen het liever een instinct, dit laat hen toe zelf wegwijs te worden in het doolhof, wat deze wereld uiteindelijk is. Duiver en duivin gaan bij het bouwen van hun nest liefst het hoogste punt opzoeken, wanneer er eitjes komen gaan ze deze beurtelings zorgvuldig bebroeden, bij het uitpikken van de jongen beschikken ze over duivenmelk met zijn oneindige rijkdom aan vitaminnen, mineralen en antistoffen. Deze duiven zijn uiteindelijk niet vrij, maar volgen gewoon het automatisme van hun instinct, iets wat door de eeuwen heen opgebouwd werd en wij als mens door de eeuwen heen afgebouwd hebben. Het voortbestaan is door de eeuwen heen steeds weggelegd voor de sterksten, men overwon iets en het lichaam verkreeg hierdoor een bepaalde aanpassing of weerstand, al te snel naar allerlei hulpmiddelen grijpen is onze weerstand verlagen, kijk maar wat er met de antibiotica aan het gebeuren is bij de mensen, het veelvuldig gebruik heeft al zijn tol geëist.

Besluit Indien U alle hulp- en geneesmiddelen moest geven die elk fabrikant U aanprijst, wel dan zijn er geen dagen genoeg in de week om met iets naar de eet- of drinkpot te lopen. Wij willen U alleen maar zeggen, denkt eens goed na over het nut van wat U wil geven, en doe het liefst van al niet in de drinkpot, want de meeste producten zijn hier na zeer korte tijd waardeloos, maar misschien nog een pluspunt. Tracht de leefwereld van uw duiven te begrijpen  en speel hier op in, op een verstandige wijze, als ze dan over een normale gezondheid beschikken moet het wel lukken, men zoekt al te veel het succes waar het er niet is.

 

 

Please follow and like us:
Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.