a170 duivensport standaard sportprijzen online bestellen

Kampioenschap PV Flevoland bestaat uit een Eredivisie en een Eerste divisie. Ieder lid kan een kampioenschap winnen in de Eredivisie, echter de navolgende leden zijn uitgesloten voor de Eerste divisie: Combinatie Schinkel–Korf, Familie Zeeman, Combinatie B.van Zuiden, J.Custers, D.Hakvoort, F.Gnodde, Van den Berg Pigeons, Gerrit Wakker.

Onaangewezen kampioenschappen

Eerst geconstateerde duif tot 30 duiven, hierna 1 duif extra per 10 of een gedeelte van 10 ingekorfde duiven (tot 30 duiven 1 duif, tot 40 duiven 2 duiven, tot 50 duiven, 3 duiven, etc.)

Aangewezen kampioenschappen

Voor de aangewezen kampioenschappen tellen de snelste 2 van de drie-eerst getekende duiven.

Prijsverhouding 1:2

Hokkampioenschappen 2017.

Vitesse:               V15, V16, V17, V18, V21, V23 en V25 met 1 aftrekvlucht

Midfond:             M19, M20, M22, M24, M26 en M28 met 1 aftrekvlucht

Fond:                   E21, E23, E25, E27 en E29 met 1 aftrekvlucht

Jonge duiven:     J29, J30, J31, J32, J33, J34 en J35 met 1 aftrekvlucht

Natoer:               N35, N36, N37 en N38 met 1 aftrekvlucht

Aftrekvlucht

Dit is de vlucht waarop geen of het slechtste resultaat van het betreffende kampioenschap is behaald. Daarbij kan dit voor het aangewezen als onaangewezen een andere vlucht zijn. Voor de duifkampioenen gelden alle vluchten. Een zondagsvlucht is een aftrekvlucht.

Generaalkampioenschappen 2017

Generaal Totaal

Vluchten:

Vitesse:               V15, V16, V17, V18, V21, V23 en V25

Midfond:             M19, M20, M22, M24, M26 en M28

Fond:                   E21, E23, E25, E27 en E29

Jonge duiven:     J29, J30, J31, J32, J33, J34 en J35

(Hier tellen 23 van de 25 vluchten voor de kampioenschappen)

Generaal Kort                                                                                                                                            Vluchten                                                                                                                                                Vitesse:                V15, V16, V17, V18, V21, V23 en V25                                                             Midfond:             M19, M20, M22, M24, M26 en M28

Jonge duiven:     J29, J30, J31 en J32

(Hier tellen 16 van de 17 vluchten voor de kampioenschappen)

Generaal Lang

Vluchten:

Midfond:             M19, M20, M22, M24, M26 en M28

Fond:                   E21, E23, E25, E27 en E29

Jonge duiven:     J33, J34 en J35

(Hier tellen 13 van de 14 vluchten voor de kampioenschappen)

Puntentelling

De eerste prijsduif heeft 1.000 punten, de laatste prijsduif in de uitslag wint 500 punten.

Trainingsduiven

Trainingsduiven mogen niet meer ingekorfd worden oftewel met ander woorden alle meegegeven duiven dienen geregistreerd te worden en staan in concours.

Er zijn een aantal vluchten waarbij de afdeling de mogelijkheid geeft om zowel voor concours als voor training de duiven in te zetten, in beide gevallen dienen alle duiven geregistreerd te worden.

Inenten duiven

Wat betekent dit: Je dient jouw duiven te laten enten uiterlijk twee weken voor de eerste trainingsvlucht oude duiven, jonge duiven en natour en/of taartvluchten oftewel 14 dagen voor de eerste keer dat een duif gespeeld wordt. Voor 2017 betekent dit dat de oude duiven uiterlijk op 17 maart ingeënt dienen te zijn, de jonge duiven op uiterlijk 23 juni, de jonge duiven voor de natour op uiterlijk 11 augustus, de taartjongen op uiterlijk 8 september.

Gezondheidsprogramma

Leden zijn verplicht maandelijks het gezondheidsprogramma van PV Flevoland te volgen. Voor een consult Team Travipharma krijg je bericht van Gerrit Wakker. Je bent niet verplicht om dit consult te doen, je kan ook een andere dierenarts consulteren, maar wel met dezelfde frequentie en met overleg van het resultaat aan de leden van de vliegprogrammacommissie Gerrit Wakker, Piet Zeeman en Tiemen Schinkel. Je dient minimaal vanaf begin maart maandelijks hier aan te voldoen. Een beginnende liefhebber die pas met duiven begint te spelen met de jonge duiven zal uiterlijk begin juni dienen te starten. Een beginnende liefhebber die pas met duiven start op de natour dient te starten vanaf begin augustus.

Wordt er bij uw duiven pokken, paratyphus of wormen geconstateerd dan mag u NIET eerder inkorven tot een dierenarts uw duiven weer gezond heeft verklaard. Als dit een andere dierenarts is dan Ko Schoenmakers dient u schriftelijk bewijs in te leveren bij Gerrit. Het gezondheidsprogramma is uitsluitend en exclusief voor eigen leden (zie ook onderstaande verklaring van het bestuur).

Als een liefhebber voortdurend problemen heeft om zijn of haar duiven gezond te houden dan wil Ko Schoenmakers desgewenst ook wel bij u op het hok kijken of daar iets te verbeteren valt. Wilt u dit, geef dit dan vooraf door aan Gerrit. Geeft de dierenarts dit aan u te kennen, wees dan zo slim om dit aanbod te accepteren.

Aangezien de vereniging het gezondheidsprogramma tijdens het seizoen 6 maal kosteloos aan de leden aanbiedt, mogen alleen leden die conform bovenstaande beide richtlijnen handelen hun duiven in manden.

De dierenarts komt langs op 21 januari, 18 februari, 18 maart, 22 april, 20 mei, 24 juni, 22 juli en 26 augustus. Overige datums volgen nog…

Verklaring deelname gezondheidsprogramma PV Flevoland Urk:

Tijdens de afgelopen voorjaarsvergadering hebben de leden van PV Flevoland met grote meerderheid ingestemt met het gezondheidsprogramma wat tijdens het vliegseizoen verplicht is en betaald wordt door onze vereniging. Dit betekent dat al onze liefhebbers hier aan deelnemen, waardoor helaas geen ruimte meer geboden kan worden aan liefhebbers buiten onze vereniging. De talloze verzoeken van liefhebbers buiten onze vereniging om toch deel te mogen nemen aan het gezondheidsprogramma zien we als een groot compliment, maar kunnen we helaas niet honoreren.

Bestuur PV Flevoland Urk.

Opvangers

Opgevangen duiven mogen NOOIT en te NIMMER ingekorfd worden en meegegeven worden (uitgezonderd natuurlijk als eigendomsbewijs en entbewijs – mits 14 dagen daarvoor geënt – kunnen worden getoond).

Aanmoedigingsprijs

Dit jaar wordt er een aanmoedigingsprijs vervlogen voor “beginnende” liefhebbers, welke nog geen 5-jaar lid zijn van de NPO en niet meer dan 35 duiven (zowel oud als jonge duiven) per wedvlucht inkorven.

Mededeling ten behoeve van afslaan op ander tijdstip dan 19:30 uur:

Indien om wat voor reden ook de vliegprogramma-commissie besluit tot eerder of later afslaan van een wedvlucht zal dit uiterlijk tot één uur voor het geplande tijdstip bekend worden gemaakt.

Bij terugbrengen van een wedvlucht onder de minimumafstand voor deze tour, telt deze wedvlucht niet mee voor de kampioenschappen!